Data för 9kW enheten

ErP energiklass: A+++

SCOP = 35°C 4,74
Värmekapacitet (min/max): 4,3/9,2 kW

El. input power (min/max): 0,92/2,1kW

COP (A7/W35) (max): 4,7

Anslutning med innomhusenhet: Vattenanslutning

Click to add this item to cart.